Розробка документації з охорони праці та пожежної безпеки 

     Окрім комплексних послуг аутсорсингу та консалтингу щодо питань пожежної безпеки та охорони праці, наша компанія надає послуги з розробки документації (документування - як повне, так і чатскове, на замовлення) у цих напрямках. Крім розробки документації у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, документування сектору охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві має також важливе значення. Якщо ви маєте працевлаштованих працівників (бодай одного), документація з охорони праці повинна бути розроблена  в повному обсязі  відповідно до вимог діючого законодавства, не залежно від форми власності підприємства, виду діяльності та чисельного складу. Крім цього, залежно від ступеня пожежної небезпеки, на підприємстві (установі чи організації) повинна бути розроблена документація у сфері пожежної безпеки. 

     Наша компанія допоможе Вам у розробці необхідної документації на разовій основі, або забезпечить комплексне ведення сектору охорони праці та пожежної безпеки на умовах аутсорсингу

Основний перелік документації, який здебільшого вимагається на підприємствах ми розмістили на нашому сайті нижче. Спеціальна ж документація розробляється відповідно до потреб замовника. Ми готові надати також розроблену документацію та/або форми необхідних документів на CD-диску, або надіслати електронною поштою за попердньою передоплатою.

Документація з охорони праці

На підприємстві повинна бути нормативна, розпорядна, звітна й облікова документація з питань охорони праці.
Нормативна документація: закони, норми, правила, типові положення , знаки, бланки. Розпорядна документація: накази, розпорядження, положення, інструкції. Звітна документація: форми офіційної статистичної звітності. Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці на підприємстві, вона включає: журнали, переліки, графіки, протоколи, плани, схеми.

 • ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • НАКАЗ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СУОП ”
 • НАКАЗ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАФІКА ПЕРЕВІРКИ СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ
 • НАКАЗ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГРАФІКА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ
 • НАКАЗ „ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ”
 • НАКАЗ ПРО ДОПУСКАЮЧИХ
 • НАКАЗ НА НАВЧАННЯ
 • НАКАЗ ПРО КЕРІВНИКІВ РОБІТ
 • НАКАЗ ПРО НАРЯДИ НА РОБОТИ
 • НАКАЗ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА РОБОТИ
 • НАКАЗ ПРО ПРИМІЩЕННЯ
 • НАКАЗ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ.
 • НАКАЗ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
 • НАКАЗ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРИМІЩЕННЯ
 • НАКАЗ ОПЕРАТИВНЕ КЕРІВНИЦТВО ОП
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ.
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА.
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИМ ОДЯГОМ, СПЕЦІАЛЬНИМ ВЗУТТЯМ І ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗАХИСТУ
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОТУ УПОВНОВАЖЕНИХ  ТРУДОВИХ  КОЛЕКТИВІВ  ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
 • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 • ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
 • ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВИННІ ПРОХОДИТИ ПОПЕРЕДНІЙ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯДИ.
 • ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ, ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ, ПРОМИСЛОВІЙ САНІТАРІЇ
 • ПЕРЕЛІК РОБІТ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ.
 • ПЕРЕЛІК РОБІТ, ДЕ Є ПОТРЕБА У ПРОФЕСІЙНОМУ ДОБОРІ.
 • ПЕРЕЛІК РОБІТ, ПРОВЕДЕНИХ У ПОРЯДКУ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.
 • ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПО НАРЯДУ
 • ПЕРЕЛІК РОБІТ ЗА РОЗПОРЯДЖЕННЯМ
 • ПЕРЕЛІК ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЯКІ ПОВИННІ ДІЯТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
 • ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЦТВ, ЦЕХІВ, ВІДДІЛЕНЬ, ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ І ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ, ДЛЯ ЯКИХ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАС.
 • ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ
 • ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ
 • ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА АВАРІЙ (ПЛАС). та інші.

Документація з пожежної безпеки

    Серед багатьох документів, основними є:

1. Наказ про порядок проведення навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки.
2. Всі накази про призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих об’єктів.
3. Програми для проведення, а також перелік питань для перевірки введеного та первинного протипожежних
нструктажів.
4. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
5. Експертні висновки щодо повноти та правильності виконання протипожежних вимог в проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, впровадження нових технологій і технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого призначення.
6. Дозволи на на початок роботи підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів, на запуск нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, оренду нових приміщень, введення нових технологій.
7. Сертифікати відповідності на всі види протипожежної обладнання та пожежної техніки.
8. Перелік обов’язків посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки.
9. Інструкції та розпорядження, які встановлюють відповідний протипожежний режим.
10. Загальна інструкція про заходи протипожежної безпеки для всього об’єкта.
11. Інструкція для всіх вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень (складів, цехів, лабораторій, майстерень) про пожежну безпеку.
12. План-схема евакуації людей у разі пожежі.
13. Інструкція працівників охорони.
14. Для працівників охорони слід скласти список посадових осіб підприємства із зазначенням домашньої адреси, номерів службового і домашнього телефонів.
15. Акти вимірів опору ізоляції електрообладнання та електричних мереж.
16. Пакет документації, який наведено в “Правилах технічного утримання установок пожежної автоматики”.

17. Регламенти технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, автоматики, оповіщення про пожежу, перезарядки вогнегасників.
18. Наряди-допуски на виконання вогневих робіт. ТА ІНШІ.

пожарная безопасность, разработка документов, белая церковь, киев
© ТОВ "СПЗ-УКРАЇНА", 09100 Київска обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68
Всі права захищені, 2019
Передрук матеріалів тільки за наявності посилання на https://spz-bc.com.ua
⁠+38 (095) 59 36 888
+38 (068) 59 36 888