Експертиза (оцінка) протипожежного стану – це визначення кваліфікованим експертом відповідності приміщень, будівель, споруд та територій об'єкта, технологічних процесів тощо вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

     Згідно з чинним законодавством, а саме Статею 57 КЦЗ України, початок роботи новстворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Крім цього, для суб’єктів підприємницької діяльності з високим ступенем ризику початок роботи підприємства - за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення (експертного висновку).

     Експертний висновок складається у визначеній формі, та повинен містити посилання на чинні нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки, охорони праці, державних будівельних норм та ін.

     В ході проведення експертної оцінки протипожежного стану об’єкту визначається:

  • відповідність приміщень, будівель, споруд і їх територій, технологічних процесів виробництва і тому подібне нормам пожежної безпеки;
  • достатність і відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення;
  • створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожежі у разі її виникнення.

     Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для:

  • отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;
  • визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;
  • захисту підприємців від неправомірних дій пожежного інспектора;
  • визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

     Ми забезпечуємо швидке отримання висновку експертизи, а при замовленні послуг з нашого сайту - виїзд спеціаліста (експерта) на об'єкт в межах Київської області безкоштовний (за умови сплати авансового платежу).

Експертиза (оцінка) протипожежного
стану об'єта

© ТОВ "СПЗ-УКРАЇНА", 09100 Київска обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68
Всі права захищені, 2019
Передрук матеріалів тільки за наявності посилання на https://spz-bc.com.ua
⁠+38 (095) 59 36 888
+38 (068) 59 36 888