Навчально-тренінговий центр

     

Навчання з питань охорони праці

Для посадових осіб:

 1. З чинного законодавства з охорони праці ( Закону України „Про охорону праці” та інших нормативних актів ) для керівників підприємств, посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань працівників підприємств, організацій, установ.
 2. Навчання з пожежної безпеки ( Кодекс цивільного захисту України ).
 3. Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
 4. Правил будови і безпечної експлуатації підйомників.
 5. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
 6. Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
 7. Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.
 8. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 9. Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки.
 10. Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
 11. Правил безпеки систем газопостачання України.
 12. Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07Мпа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С.
 13. Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.
 14. Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, ескалаторів, травелаторів.
 15. Правил охорони праці в деревообробній промисловості.
 16. Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України.
 17. Правил охорони праці у міському зеленому господарстві.
 18. Правил безпеки під час виробництва та використання продуктів поділення повітря.
 19. Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.
 20. Організації безпечного ведення будівельно-монтажних робіт ( ДБН А.3.2.2 – 2009 ).
 21. Правил охорони праці для працівників бетонних та залізобетонних заводів.
 22. Організації безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд, нормативних документів з питань обстежень, паспортизації будівель.
 23. ПТБ та ПТЕ тепловикористовуючих установок і теплових мереж.
 24. Вимоги охорони праці під час роботи в зоні електромагнітних полів.
 25. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
 26. Правил охорони праці під час зварювання металів.
 27. Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
 28. Правил охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць та доріг.
 29. Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.
 30. Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.
 31. Правил будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок.
 32. Організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
 33. Організації безпечної експлуатації гідравлічного пресу.
 34. Організації безпечної експлуатації будівельних колисок.
 35. Організації безпечного виконання робіт в колодязях.
 36. Організації безпечного зберігання, перевезення, використання сильнодіючих отруйних речовин.

Для робітників:

 1. Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму.
 2. Вимоги охорони праці під час виконання стропальних робіт.
 3. Вимоги охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 4. Вимоги охорони праці при експлуатації інструменту та пристроїв.
 5. Вимоги охорони праці під час виконання гідроізоляційних робіт.
 6. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з мурування стін.
 7. Вимоги охорони праці під час виконання бетонних робіт.
 8. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з монтажу будівельних конструкцій.
 9. Вимоги охорони праці під час виконання земляних робіт.
 10. Вимоги охорони праці при роботі в колодязях.
 11. Вимоги охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт.
 12. Вимоги охорони праці під час виконання робіт з монтажу вантажопідіймальних кранів.
 13. Вимоги охорони праці під час виконання робіт машиністами вантажопідіймальних кранів, компресорних установок,
  операторів котелень, АЗС, АГЗП.
 14. Вимоги охорони праці під час керування з підлоги вантажопідіймальними кранами та механізмами.
 15. Вимоги охорони праці при експлуатації підйомників.
 16. Вимоги охорони праці при експлуатації автоклавів.
 17. Вимоги охорони праці під час експлуатації будівельних самопідіймальних колисок.
 18. Вимоги охорони праці при експлуатації ліфтів.
 19. Вимоги охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
 20. Вимоги охорони праці при експлуатації атракціонів.
 21. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації бензомоторних пил.
 22. Вимоги охорони праці під час видалення дерев та пеньків у населених пунктах.
 23. Вимоги охорони праці при експлуатації деревообробного обладнання в т.ч. пилорам.
 24. Вимоги охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт, в тому числі у середовищі захисних газів.
 25. Вимоги охорони праці при експлуатації автоклавів.
 26. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації гідравлічних вібропресів.
 27. Вимоги охорони праці з безпечної експлуатації пакувальних пресів.
 28. Вимоги охорони праці під час обслуговування акумуляторних батарей.
 29. Вимоги охорони праці під час експлуатації теплових установок та теплових мереж.
 30. Вимоги охорони праці під час експлуатації фреонових установок.
 31. Вимоги охорони праці під час виробництва та використання продуктів поділення повітря.
 32. Вимоги охорони праці під час роботі на піскоструминних апаратах ТОЩО.

 

⁠Слухачам, які успішно складають іспити (заліки) за підсумком опанування програм, видається посвідчення встановленого зразка. 

Моделі навчання:

 • Аудиторна - проведення навчання в спеціально обладнаних аудиторіях навчально-треніногового центру;
 • Виїзна - проведення занять на території підприємства-замовника в придатних для навчання персоналу приміщеннях;
 • Дистанційна - експериментальна модель, за якої заняття проводиться у форматі інтернет-лекцій із подальшим самостійним виконанням кейсів (розв'язків проблемних ситуацій); проміжний контроль відбувається на території підприємства-замовника, або навчально-тренінгового центру.

Підсумкова комісія з перевірки знань засідає на території підприємства-виконавця.

     В компанії постійно діють комісії з перевірки знань та створені усі умови для проходження персоналом вашого підприємства спеціальних навчань з питань пожежної безпеки, охорони праці, електробезпеки, техногенної бепзеки та цивільного захисту. Навчання базується на  трьох моделях навчання: аудиторна, виїзна, дистанційна.

      Навчання з питань пожежної безпеки 

     З метою поліпшення рівня загальних пожежно-технічних знань співробітників і напрацювання їх навичок дій у випадках раптового спалаху пожежі на підприємстві, роботодавець зобов'язаний організувати в компанії курс інструктажів в сфері пожежної безпеки. Залежно від особливостей виробничої діяльності компанії, співробітники певних спеціальностей потребують поглибленого (Спеціального) навчання з питань пожежної безпеки.Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією щодо того, який персонал та за якими програмами готувати.

    Наш навчально-тренінговий центр на регулярній основі проводить навчання за наступними програмами:

 • Програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;
 • Програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки;
 • Програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки ;
 • пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою.

    Слухачам, які успішно складають іспити (заліки) за підсумком опанування програм, видається посвідчення встановленого зразка.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від 26 червня 2013 р. № 444, навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється безпосередньо на підприємстві, в установі та в організації згідно з програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є формою практичної підготовки працівників і провадяться відповідно до порядку, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 р. № 934. Такі навчання та тренування є основною і найбільш ефективною формою всебічної підготовки, вдосконалення знань, вмінь та навичок формувань і персоналу підприємств у сфері захисту від надзвичайних ситуацій.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту проводяться у робочий час за рахунок коштів роботодавця та залежно від складу учасників поділяються на:

— комплексні об’єктові навчання (тренування);
— об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
— протипожежні та протиаварійні об’єктові тренування і навчальні тривоги.

Спеціальні об’єктові навчання і тренування за своїм призначенням можуть бути плановими, експериментальними та показовими.

Навчання з електробезпеки (отримання групи допуску):

   НТЦ "СПЕЦПОЖЗАХИСТ" проводить навчання з електробезпеки посадових осіб та робітників з наступних питань:

 • НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (ПБЕЕС), II-V група до і понад 1000В;
 • НПАОП 40.1-1.07-01 "Правела експлуатації електрозахисних засобів" (ПЕЕЗ)⁠, II-V група до і понад 1000В;
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), II-V група до і понад 1000В;
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)⁠, II-V група до і понад 1000В.

⁠Слухачам, які успішно складають іспити (заліки) за підсумком опанування програм, видається (продовжується) відповідне посвідчення . 

© ТОВ "АЛЬТІС-ДИЗАЙН", 09100 Київска обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68
Всі права захищені, 2018
Передрук матеріалів тільки за наявності посилання на http://spz-bc.com.ua
⁠+38 (095) 59 36 888
+38 (068) 59 36 888