Забезпечення безпеки на будівництві

     При проведенні держнагляду на будівництві інпекторами Держпраці виявляється суттєва кількість порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
     Серед основних порушень є:
  • надання будівельними організаціями своєчасної інформації до Управління Держпраці про початок проведення будівельно-монтажних робіт.

  • Відсутність у Генеральних підрядників та субпідрядних організацій дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

  • Виконання робіт на висоті будівельниками здійснюється без використання запобіжних поясів, касок. 

  • Зони із потенційними та постійно-діючими небезпечними виробничими факторами не огороджені та не позначені знаками відповідної небезпеки та попереджувальними табличками.
  • Машиністам кранів і стропальникам не видаються на руки переліки вантажів, що переміщується вантажопідіймальними кранами. 
  • На будівельних майданчиках відсутні інвентарні піддони, контейнери, що мають запобігати падінню будівельних матеріалів під час переміщення і підіймання.

      Особливості функціонування будівельно-монтажних підприємств вимагає специфічних підходів до заходів безпеки. По-перше, робота під відкритим небом, коли створити нормальні умови праці, у тому числі метеорологічні, на місцях ускладнено або й неможливо взагалі. По-друге, діяльність підприємств передбачає постійне переміщення робочих місць працюючих, засобів та предметів праці. Тобто, новий будівельний об’єкт передбачає створення умов праці й забезпечення вирішення питань безпеки заново. По-третє, робота передбачає значні фізичні витрати, а це у свою чергу повинно супроводжуватися підвищеною увагою до виробничої ситуації, яка постійно змінюється. Крім цього, характер праці, який посилаює питання безпеки, також полягає у  робота на висоті, яка здійснюється переважно без освітлення, в поганих кліматичних умовах і т.і.
     Для уникнення нещасних випадків і травмувань, насамперед, усім працівникам пнеобхідно проходити на підприємстві навчання з питань охорони праці, першої допомоги потерпілому, правил поведінки та дій у разі виникнення аварійних ситуацій. Сумісники проходять навчання і за суміжними професіями також. На будівельному майданчику бригадир зобов'язаний забезпечити високу трудову дисципліну серед членів бригади і вимагати від робітників виконання правил внутрішнього розпорядку та правил безпеки праці. Адже, відповідальність за порушення правил з охорони праці на виробництві, в першу чергу, несуть посадові особи, тобто ті особи на яких покладено виконання обов'язків з охорони праці згідно законодавства України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Завдання керівників і самих виконавців полягає в тому, щоб усунути умови, які сприятимуть появі нещасних випадків, або максимально їх зменшити. Однак ці попереджувальні заходи не можливо своєчасно реалізувати, коли заздалегідь вони технічно і організаційно не підготовлені. Організація цієї підготовки можлива, коли у проектній документації буде передбачений перелік комплексу небезпек, які існують, характер цих небезпек, тяжкість нещасних випадків та заходи попередження нещасних випадків.

     Правильна організація будівельного майданчика і створення безпечних умов роботи є першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого об'єкту і однією з передумов зниження виробничого травматизму і професійних захворювань працюючих. 

Не потрібно забувати, що одним із факторів зниження виробничого травматизму є правильне освітлення будмайданчиків і рівномірний розподіл світлового потоку по робочих місцях, проходах, проїздах, у місцях складування, біля санітарно-побутових приміщень, у будівлях, при земляних роботах.

     Головними причинами травматизму при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт є падіння вантажів при їх переміщенні, неправильне кріплення вантажів на транспортних засобах, порушення правил експлуатації будівельних машин, відсутність або не використання засобів індивідуального захисту, недостатня освітленість робочих місць і ділянок складування в нічний час, виконання такелажних робіт непідготовленими робітниками та ін.

     Безпека вантажно-розвантажувальних робіт забезпечується шляхом правильної розстановки робітників, інструктажу і навчання безпечним методам роботи, відповідного підбору вантажопідіймальних механізмів, допоміжних та такелажних пристроїв. Відповідальність за безпечне проведення робіт покладається на ІТП, призначених наказом по організації. Відповідальні за безпечне ведення вантажно-розвантажувальних робіт, при призначенні на роботу повинні проходити перевірку знань особливостей технологічного процесу, вимог безпеки праці, пристрій і безпечну експлуатацію підіймально-транспортного обладнання, протипожежну безпеку та виробничу санітарію відповідно їх посадовим обов'язкам.

     Безпека вантажно-розвантажувальних робіт залежить також від радіусів розвороту, установки і вільного роз'їзду транспортних засобів. При вантажно-розвантажувальних роботах на залізничних коліях обладнають спеціальні площадки і естакади, а також використовують допоміжний інвентар: трапи, містки, слеги та ін.

      Велике значення в збереженні життя і здоров'я людини має своєчасне надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках. Вона повинна надаватися швидко і кваліфіковано. Тому правила надання першої медичної допомоги повинні обов'язково включатися до програми навчання робітників та інженерно-технічних працівників.

© ТОВ "АЛЬТІС-ДИЗАЙН", 09100 Київска обл., м. Біла Церква, вул. Надрічна, 68
Всі права захищені, 2018
Передрук матеріалів тільки за наявності посилання на http://spz-bc.com.ua
⁠+38 (095) 59 36 888
+38 (068) 59 36 888